Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

LĨNH VỰC ĐIỆN LĨNH VỰC ĐIỆN

« Quay lại

Điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV không theo chu kỳ đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Điện
Trình tự

Đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA, Chủ đầu tư các dự án có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV; Chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch với các nội dung cụ thể như sau:

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầuchuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành thẩm định và ra văn bản sau:

  • Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Công Thương sẽ ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch.
  • Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Công Thương thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi và trả hồ sơ. Chủ đầu tư căn cứ nội dung văn bản của Sở Công Thương để hoàn chỉnh hồ sơ, sau đó trình thẩm định lại.

- Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

 

Cách thức Trực tiếp tại Sở Công Thương.
Hồ sơ

(khoản 2, Điều 2 - Thông tư số 24/2016/TT-BCT; khoản 2, Điều 22 - Thông tư số 43/2013/TT-BCT).

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của Chủ đầu tư.

- Báo cáo điều chỉnh hợp phần quy hoạch. Trong hồ sơ Báo cáo điều chỉnh hợp phần quy hoạch gồm có các nội dung chính sau:

+ Cơ sở pháp lý và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch;

+ Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch;

+ Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với lưới điện sau trạm 110kV khi xuất hiện dự án;

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án bổ sung, điều chỉnh;

+ Kết luận và kiến nghị.

* Số lượng hồ sơ: 05 (năm) bộ.

 

Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Tại khoản 2, Điều 2 - Thông tư số 24/2016/TT-BCT quy định 10 ngày làm việc, Sở Công Thương giải quyết tối đa 05 ngày làm việc).
Cơ quan thực hiện (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương). - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Đối tượng Tổ chức, cá nhân
Hoàn thành mẫu đơn

Không có

Phí, lệ phí Không có
Kết quả Quyết định phê duyệt điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV không theo chu kỳ đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA.
Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

- Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương Quy địnhnội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực.

- Thông tư số 24/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương về Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

- Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2016-2025, có xét tới năm 2035.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm

Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/06/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(+8428) 38.222.311
Fax:(+8428) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn