Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

LĨNH VỰC HÓA CHẤT LĨNH VỰC HÓA CHẤT

« Quay lại

Điều chỉnh danh mục dự án Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ
Trình tự

- Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước (100% vốn trong nước) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chủ đầu tư) có nhu cầu thay đổi nội dung danh mục dự án Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Quận 3); thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:

+ Trong thời hạn  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị sở, ban, ngành liên quan tiến hành xem xét, giải quyết đề nghị của Chủ đầu tư.

- Bước 4: Căn cứ ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan (thể hiện bằng biên bản), dự án sẽ được thực hiện như sau:

+ Đối với dự án đã được thống nhất điều chỉnh, trong thời hạn 02 ngày làm việc; Sở Công Thương tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và phê duyệt kết quả.

+ Đối với dự án cần giải trình, bổ sung; Chủ đầu tư phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có ý kiến các sở, ban, ngành liên quan và gửi về Sở Công Thương. Nếu quá thời hạn trên, Chủ đầu tư không bổ sung, Sở Công Thương sẽ hoàn trả hồ sơ cho Chủ đầu tư.

- Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương trình hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản chấp thuận cho Chủ đầu tư điều chỉnh nội dung danh mục dự án đầu tư hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý do và gửi về Sở Công Thương để thông báo cho Chủ đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan.

- Bước 6: Chủ đầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ Sở Công Thương để nhận kết quả.

 

Cách thức Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở Công Thương.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ (Điều 8, Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND)

+ Văn bản đề nghị (bao gồm: thông tin dự án và nội dung điều chỉnh).

+ Báo cáo tiến độ đầu tư dự án.

+ Hồ sơ giải trình khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ (01 bản chính và 06 bản sao).

 

Thời hạn Không quá mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (không bao gồm thời gian chủ đầu tư dự án bổ sung hoàn thiện hồ sơ).
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. - Cơ quan phối hợp thực hiện: các đơn vị Sở, ngành có liên quan
Đối tượng Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước (100% vốn trong nước) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoàn thành mẫu đơn

không có

 

Phí, lệ phí không có
Kết quả Văn bản chấp thuận cho Chủ đầu tư điều chỉnh nội dung danh mục dự án Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đã được phê duyệt.
Yêu cầu - Khi có sự thay đổi nội dung danh mục dự án được phê duyệt.
Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Quận 3); thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Đính kèm

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

99,96%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 10/12/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(+8428) 38.222.311
Fax:(+8428) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn