Hỏi đápNơi trao đổi và phản hồi thông tin giữa Doanh nghiệp và Sở Công Thương

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Thắc mắc về đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại Người gửi: nguyễn Thanh Bảo Ngọc - Thư điện tử: ngocnguyen.nq130110@gmail.com Ngày hỏi: 04/01/2018 - Số điện thoại: 01267585884

 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực hệ thống chuỗi bán lẻ. Hiện tại công ty đã đăng ký thông báo thực hiện chương trình khuyến mại vào ngày 29/12/2017 nhưng tới ngày 03/01/2018 thì phải bổ sung và phải đợi 7 ngày làm việc tiếp theo. Nếu phải bổ sung thêm lần nữa thì công ty có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công Thương Hồ Chí Minh để có thể kịp thời gian khuyến mại hay không? 

Xin chân thánh cảm ơn quý sở.

Trả lời câu hỏi

Sở Công Thương xin cảm ơn câu hỏi của Quý Doanh nghiệp, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Điều 15, Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định: Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại trên phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi  thực hiện khuyến mại.

Hiện nay, Sở Công Thương đã tiến hành thủ tục nộp và theo dõi hồ sơ trực tuyến trên website www.khuyenmaihcmc.vn. Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp thành công. (Trên hệ thống sẽ xuất hiện hạn xử lý hồ sơ)

Trong trường hợp, hồ sơ của Quý doanh nghiệp chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, Sở Công Thương sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối (đối với cả 02 hình thức nộp trực tuyến hoặc trực tiếp). Thời gian sửa đổi, bổ sung và giải quyết hồ sơ sửa đổi, bổ sung sẽ trước hạn xử lý hồ sơ.

- Người trả lời: Quản trị cổng TTĐT [02/02/2018]

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 16/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn