Hỏi đápNơi trao đổi và phản hồi thông tin giữa Doanh nghiệp và Sở Công Thương

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

DIỄN TẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT Người gửi: TRƯƠNG VĂN KIẾM - Email: tvkiem24@gmail.com
Kính gửi Sở Công Thương!
Tôi có một vấn đề liên quan đến công tác diễn tập Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, kính gửi Cục Hóa chất tư vấn giúp, cụ thể:
- Khoản 2 Điều 39 của QĐ số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc quy định:"Hàng năm phải có kế hoạch tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó. Định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần phải triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất độc tại hiện trường".
-Điểm c Khoản 8 Điều 20 của NĐ 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 về hướng dẫn Luật hóa chất quy định:"Hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Kế hoạch với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành trung ương hoặc địa phương;"
Như vậy Đơn vị phải diễn tập tần suất thế nào cho đúng? Thực hiện theo Quyết định 26 hay theo NĐ 113? (Theo Kế hoạch PNUPSCHC có thể doanh nghiệp chỉ thực hiện diễn tập 01 lần, Theo QĐ 26 Doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất 02 lần) xin nhờ Sơ Công Thương tư vấn để doanh nghiệp thực hiện đứng quy định.
Chân thành cảm ơn!

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 19/01/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 3829 6322
Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn