Hỏi đápNơi trao đổi và phản hồi thông tin giữa Doanh nghiệp và Sở Công Thương

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

DIỄN TẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT Người gửi: TRƯƠNG VĂN KIẾM - Thư điện tử: tvkiem24@gmail.com Ngày hỏi: 11/01/2018 - Số điện thoại:
Kính gửi Sở Công Thương!
Tôi có một vấn đề liên quan đến công tác diễn tập Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, kính gửi Cục Hóa chất tư vấn giúp, cụ thể:
- Khoản 2 Điều 39 của QĐ số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc quy định:"Hàng năm phải có kế hoạch tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó. Định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần phải triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất độc tại hiện trường".
-Điểm c Khoản 8 Điều 20 của NĐ 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 về hướng dẫn Luật hóa chất quy định:"Hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Kế hoạch với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành trung ương hoặc địa phương;"
Như vậy Đơn vị phải diễn tập tần suất thế nào cho đúng? Thực hiện theo Quyết định 26 hay theo NĐ 113? (Theo Kế hoạch PNUPSCHC có thể doanh nghiệp chỉ thực hiện diễn tập 01 lần, Theo QĐ 26 Doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất 02 lần) xin nhờ Sơ Công Thương tư vấn để doanh nghiệp thực hiện đứng quy định.
Chân thành cảm ơn!

Trả lời câu hỏi

Kính gửi Quý doanh nghiệp;

Trả lời thắc mắc của Quý doanh nghiệp, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

- Điểm c Khoản 8 Điều 20 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 quy định các doanh nghiệp hoạt động hóa chất thuộc Danh mục hóa chất quy định tại Phụ lục IV: "Hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Kế hoạch với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành trung ương hoặc địa phương". Như vậy việc diễn tập phải thực hiện hiện hàng năm, còn tần suất thì có thể 1 lần hoặc nhiều lần (nghĩa là tối thiểu 1 lần 1 năm). Nếu doanh nghiệp hoạt động hóa chất thuộc Danh mục hóa chất quy định tại Phụ lục Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì phải thực hiện diễn tập với tần suất theo quy định, định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần phải triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất độc tại hiện trường.

- Ngoài ra Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chung việc xây dựng, diễn tập Kế hoạch phòng ngừa sự cố đối với các hóa chất nguy hiểm trong khi Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg quy định chi tiết việc xây dựng, diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố đối với một số hóa chất độc đặc thù, mức độ nguy hiểm cao với nội dung, yêu cầu an toàn nghiêm ngặt hơn, do đó trường hợp doanh nghiệp có hoạt động hóa chất độc thuộc Danh mục của Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg thì ngoài Kế hoạch phòng ngừa sự cố đối với các hóa chất nguy hiểm nói chung (quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP), đề nghị đơn vị xây dựng bổ sung và diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg.

- Người trả lời: Quản trị cổng TTĐT [08/02/2018]

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 16/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn