Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 13/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Tin hoạt động của Sở Tin hoạt động của Sở

Thông báo Kết quả Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông báo số 12776/TB-SCT ngày 22/11/2016 của Sở Công Thương về Kết quả Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các tác giả tham dự cuộc thi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả cuộc thi để biết.

Đính kèm thông báo liên quan:

- Thông báo số 12776/TB-SCT ban hành về Kết quả Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh;

Tin khác

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn