Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 12/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Tin hoạt động của Sở Tin hoạt động của Sở

« Quay lại

Hướng dẫn một số nội dung về triển khai đầu tư dự án điện mặt trời tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Ngày 09/6/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 5087/BCT-TCNL về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 8350/VP-KT ngày 26/6/2017. Trong thời gian chờ Thông tư quy định về phát triển dự án điện mặt trời và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ Công Thương ban hành, Sở Công Thương có Công văn số 8139/SCT-QLNL ngày 24/8/2017 về hướng dẫn một số nội dung về triển khai đầu tư dự án điện mặt trời tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm Công văn số 8139/SCT-QLNL ngày 24/8/2017 (tải về).

Tin khác

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn