Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 như sau:

- Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 04/01/2018 của Giám đốc Sở về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

- Mẫu biểu số 01 dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018 (kèm theo Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 04/01/2018 của Giám đốc Sở) trang 1 - trang 2

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 20/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn