Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

« Quay lại

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và thời điểm cấp giấy phép hoạt động phát điện.

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/9/2017. Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ ngày Thông tư 12/2017/TT-BCT có hiệu lực.

Đồng thời, Cục Điều tiết Điện lực có Công văn số 917/ĐTĐL-QHCP ngày 14/8/2017 v/v thời điểm cấp giấy phép hoạt động phát điện. Một trong các nội dung mới được quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BCT là thời điểm phải có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, được quy định tại Khoản 1 Điều 13: "Trước 30 ngày tính từ ngày dự kiến chính thức đưa vào vận hành, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động điện lực". Theo quy định này, việc cấp phép hoạt động phát điện được thực hiện trước thời điểm chính thức đưa vào vận hành các tổ máy hoặc nhà máy điện. Vì vậy, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trước thời điểm dự kiến đưa vào vận hành.

Tài liệu đính kèm:

-  Thông tư số 12/2017/TT- BCT ngày 31/7/2017 (tải về)

Công văn số 917/ĐTĐL-QHCP ngày 14/8/2017 (tải về)

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 16/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn