Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình/hạng mục công trình vào sử dụng

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Điện
Trình tự
  • Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
  • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  • Bước 3:

+ Sở Công Thương tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.

+ Trong quá trình kiểm tra, Sở Công Thương được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình. Trong trường hợp này, thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu của Sở Công Thương.

  • Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

 

Cách thức Trực tiếp tại Sở Công Thương
ho-so

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng (theo mẫu 2 Phụ lục V Thông tư 26/2016/TT-BXD);
  • - Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng (danh mục hồ sơ theo Phụ lục III của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời hạn - Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trường hợp chủ đầu tư và các bên liên quan phải giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có); thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo yêu cầu của Sở Công Thương thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng.
Đối tượng Tổ chức, cá nhân
Hoàn thành mẫu đơn

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình (theo mẫu 2 Phụ lục V Thông tư 26/2016/TT-BXD).

 

Phí, lệ phí Không có
Kết quả Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu.
yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý
  • - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014.
  • - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • - Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình (theo mẫu 2 Phụ lục V Thông tư 26/2016/TT-BXD)

Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Sở Công Thương đã giải quyết

99,98%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 19/09/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 38222 311 Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn