Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Cơ quan thống kê Sở Công thương
Lĩnh vực Hóa chất
Trình tự

Bước 1: Tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3); thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đơn vị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cách thức Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương nơi có trụ sở của các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
ho-so

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: (Điều 15 – Nghị định số 71/2018/NĐ-CP)

1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

2. Danh sách người đề nghị cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

3. 02 ảnh (3x4 cm) của người trong danh sách đề nghị cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

 

Thời hạn Ba ngày (03 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Khoản 7 Điều 10 – Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018).
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương TPHCM
Đối tượng Tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.
Hoàn thành mẫu đơn

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

 

Phí, lệ phí Không
Kết quả Giấy chứng nhận tập huấn kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo thời hạn Giấy chứng nhận đã cấp (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP) hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
yêu cầu Giấy chứng nhận huấn luyện đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng.
Cơ sở pháp lý

1. Luật số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

2. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

        3. Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Thông tin liên hệ Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương nơi có trụ sở của các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
Đính kèm Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Sở Công Thương đã giải quyết

99,95%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 19/10/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn