Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Cơ quan thống kê Sở Công thương
Lĩnh vực Hóa chất
Trình tự

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 đề nghị Sở Công Thương thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3); thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cách thức Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
ho-so

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: (Khoản 1 Điều 11 – Luật số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017)

1. Văn bản đề nghị thu hồi

2. Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

 

Thời hạn Năm ngày (05 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Khoản 3 Điều 11 – Luật số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017).
Cơ quan thực hiện Sở Công thương TP.HCM
Đối tượng Tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 đề nghị Sở Công Thương thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
Hoàn thành mẫu đơn

Văn bản đề nghị thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

 

Phí, lệ phí Không
Kết quả Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương).
yêu cầu + Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; + Chấm dứt hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; + Không bảo đảm các điều kiện về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không đáp ứng đầy đủ hoặc không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; + Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.
Cơ sở pháp lý

1. Luật số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

2. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

         3. Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Thông tin liên hệ Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
Đính kèm Văn bản đề nghị thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Sở Công Thương đã giải quyết

99,95%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 19/10/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn