Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

« Quay lại

Sở Công Thương triển khai dịch vụ công trực tuyến

Sở Công Thương triển khai 72 dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, cụ thể:

1. Cổng dịch vụ công trực tuyến: congthuong.hochiminhcity.gov.vn

2. Thông tin liên hệ, hướng dẫn

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

- Điện thoại hỗ trợ: (028) 38.222.311

- Email: sct@tphcm.gov.vn

3. Danh mục dịch vụ công trực tuyến

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG
ĐANG CUNG CẤP TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

- Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá;

- Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá;

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá;

- Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm);

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm);

- Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

2. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng

- Thẩm định/phê duyệt dự án chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách thành phố;

- Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách thành phố;

- Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ khi di dời công trình điện trên địa bàn thành phố;

- Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường di dời – tái lập công trình điện trên địa bàn thành phố.

3 Lĩnh vực Điện

- Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương;

- Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương;

- Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

- Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương;

- Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương;

- Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ.

4. Lĩnh vực Giám định Thương mại

- Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại;

- Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

5. Lĩnh vực Khoa học công nghệ

- Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

6. Lĩnh vực Hóa chất

- Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

7. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương;

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương;

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương;

- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

- Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

- Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận Đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải;

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải;

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn;

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

8. Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh

- Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp;

- Đăng ký, đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;

- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;

- Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

9. Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

- Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

10. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

- Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiđối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông báo hoạt động khuyến mại;

- Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại;

- Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;

- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 5 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 31/05/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(+8428) 38.222.311
Fax:(+8428) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn